O organizácii

Zmyslom poskytovania sociálnej služby v rehabilitačnom stredisku CLAUDIANUM je prispievať ľuďom s postihnutím k ich osobnostnému rastu, prostredníctvom činnostnej a sociálnej rehabilitácie zaaktivizovať ich schopnosti a pripraviť ich na čo najsamostatnejší život, ako aj na možnosť zamestnania sa v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku. Spoločne sa snažíme vytvoriť atmosféru pre vzájomné prijatie, porozumenie, priestor pre upevňovanie vlastnej hodnoty.