O organizácii

Sme mlade občianske združenie ktoreho cieľom je organizácia a podpora aktivít v oblasti športu, aktívneho odpočinkuv oblasti starostlivosti o životné prostredie a zvieratá. Snažíme sa pomáhať chorým deťom pomocou hipoterapie. Terapeutické hodiny -ktoré zahŕňajú 20-30 minút čistého času na koni plus čas strávený s koňom mimo sedenia na ňom (podľa individuálneho terapeutického plánu) Tento hipoterapeutický program býva prínosom napríklad pre jednotlivcov s:  vývinovými poruchami (napr. poruchami autistického spektra)  poruchami správania  po zraneniach mozgu  detskou mozgovou obrnou  oneskoreným vývinom  Downovým syndróm  emocionálnym postihnutím  nepočujúcich  poruchami učenia  mentálnou retardáciou  zrakovým postihnutím  poruchami reči a komunikácie  svalovou disbalanciou  viacnásobným postihnutím