O organizácii

Katedra sociálnej práce pirpavuje v bakalárskom a magisterskom študijnom programe budúcich profesionálov a profesionálky v oblasti sociálnej práce. Aktívne rozvíja v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva dobrovoľnícke aktivity študentov a študentiek.