O organizácii

Nezisková organizácia s právnou formou občianskeho združenia. Ciele organizácie sú zamerané na podporu umenia u mladých ľudí.