O organizácii

Krásy terasy je OZ, ktorého záujmom je zvyšovanie kvality a bezpečnosti verejných priestorov so sústredením sa na verejné pochôdzne terasy v Petržalke.