O organizácii

Boj proti týraniu žien, detí a zvierat.