O organizácii

Amnesty International Slovensko je štruktúrou medzinárodnej organizácie Amnesty International. Jej cieľom je vykonávať aktivity v prospech ľudských práv na Slovensku i vo svete v súlade s mandátom AI. Víziou Amnesty International je svet, v ktorom pre každého človeka platia práva zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a ďalších medzinárodných dokumentoch. Amnesty International je celosvetové hnutie viac ako 3 miliónov ľudí z viac než 150 krajín a regiónov sveta usiľujúcich sa o dodržiavanie ľudských práv na celom svete. Napriek tomu, že pochádzajú z rôznych prostredí a majú často odlišné politické a náboženské presvedčenie, sú jednotní vo svojom odhodlaní pracovať pre svet, kde môže každý uplatňovať svoje ľudské práva.