O organizácii

Rodinné centrum Ráčik existuje už vyše 15 rokov a za ten čas prešlo neľahkou cestou. - vzniklo na základe iniciatívy rodičov v danej komunitnej oblasti, ktorí centrum vlastnoručne vybudovali a starajú sa oň - je nekomerčné a dostupné všetkým mladým rodinám s malými deťmi - naše aktivity majú verejnoprospešný charakter a prispievajú k budovaniu a rozvoju miestnej komunity -v centre funguje hernička pre deti, rôzne kurzy pre deti aj dospelých a tiež rôzne akcie či už ide o kreatívne a ekologické workshopy, výchovné prednášky, kultúrne podujatia -centrum nemá žiadneho plateného zamestnanca a všetky aktivity realizujú dobrovoľníci, najmä matky na materskej dovolenke a ľudia z komunity