O organizácii

Naším poslaním je zveľaďovať pamiatky späté s rodom Rákoci. Od roku 2007 sa venujeme záchrane hradu Šariš, v roku 2012 sme iniciovali nápad spojiť 6 hradov v okolí mesta Prešov do tzv. Prešovskej hradnej cesty - Šariš, Kapušany, Šebeš, Soľnohrad, Obišovce a Lipovce sú lokality hradných zrúcanín, o ktorých obnovu sa usilujeme.