O organizácii

Na klubovej báze pracujeme s mentálne hendikepovanou mládežou, vzdelávame sa v oblasti výtvarného, hudobného, tanečnopohybového a literárnodramatického umenia, sme zakladatelia prvého košického integrovaného divadelného súboru Divadlo Hopi hope. Hráme divadlo spolu s našimi kolegami, hercami.