O organizácii

Asociácia Divadelná Nitra je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1997 transformáciou z Nadácie Divadelná Nitra založenej v roku 1995. • každoročne usporadúva Medzinárodný festival Divadelná Nitra. • najväčší divadelný festival a jedno z najvýznamnejších medzinárodných podujatí na Slovensku, ktorý prezentuje inšpiratívne a netradičné diela divadelného, ale aj filmového, výtvarného a hudobného umenia • organizuje medzinárodné konferencie, workshopy a semináre • pôsobí v oblasti neformálneho vzdelávania - realizuje samostatné dlhodobé vzdelávacie projekty Ako na divadlo, Darujem ti tulipán a iné • angažuje sa v oblasti dobrovoľníctva ďalej: • prezentuje umeleckú tvorbu, kultúrnych a voľnočasových aktivít mladých ľudí. • prezentuje podujatia rôznych umeleckých druhov (film, výstavy a výtvarné akcie, koncerty) • poskytuje možnosť prezentácie aj inšpiratívnym neprofesionálnym, najmä miestnym a regionálnym aktivitám z oblasti divadla, hudby a výtvarného umenia; Medzinárodný festival Divadelná Nitra je najväčším divadelným festivalom a jednou z najvýznamnejších medzinárodných aktivít v oblasti kultúry na Slovensku. Zároveň je uznávaným podujatím v európskom kontexte. Koná sa od jesene 1992 každý rok koncom septembra v Nitre. Je výberovou nesúťažnou prehliadkou špičkového európskeho, predovšetkým činoherného divadla, prístupnou tanečnému, pohybovému, hudobnému, bábkovému i výtvarnému divadlu, vyhľadáva netradičné, inovatívne a inšpiratívne scénické diela, oboznamuje s novými tendenciami a s novými menami tvorcov, obsahuje bohatý sprievodný a pracovný program, dáva priestor iným druhom umenia a prezentácii regionálnych kultúrnych aktivít.