Komunitná nadácia Bratislava

Kontaktná osoba:
Martina Jánošíková
janosikova@knb.sk

Adresa:
Partizánska 2 811 03 Bratislava
Tel. č.:
02/54 64 80 04
Web:

O organizácii

Komunitná nadácia Bratislava je mimovládna nezisková organizácia. Bola založená 6 osobnosťami kultúrneho, spoločenského a podnikateľského života v roku 2000. Ich motiváciou pre iniciovanie založenia nadácie bolo aktívne prispieť k zlepšovaniu kvality života Bratislavčanov.