O organizácii

Profesionálne organizujeme a realizujeme kultúrno-osvetové aktivity vo voľnom čase detí, mládeže, dospelých a seniorov. Orientujeme sa na živú kultúru so zameraním na zvyšovanie počtu aktívnych občanov v kultúrnych a vzdelávacích podujatiach.