O organizácii

Zdruzenie BartTime je organizacia, ktora zastresuje cinnosti portalu www.casovabanka.sk. Podporujeme vyvoj lokalnych komunit. Praca s dobrovolnikmi je pre nas velmi podstatna, kedze sme novo vzniknute zdruzenie.