AOPP - Asociácia na ochranu práv pacientov SR

Kontaktná osoba:
Helena Valčeková
aopp@aopp.sk

Adresa:
Prešovská 39, 821 08 Bratislava
Tel. č.:
0910904634
Web:

O organizácii

Prvá pacientska platforma založená v roku 2001 špecifickými pacientskymi organizáciami podľa jednotlivých diagnóz. Poskytuje zdravotnícke, sociálne a právne poradenstvo, informuje verejnosť o právach a povinnostiach pacientov, o systéme zdravotníckej starostlivosti,  predkladá legislatívne návrhy, zastupuje slovenské pacientske organizácie v Európskom pacientskom fóre a v Medzinárodnej aliancii pacientskych organizácií. Organizuje edukačné podujatia pre verejnosť, workshopy pre pacientske organizácie, konferencie. Prevádzkuje internetový portál www.informovanypacient.sk a vydáva časopis Informovaný pacient. AOPP je členom Rady vlády pre neziskové organizácie a Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím. Organizačná štruktúra: valné zhromatždenie,Predsedníctvo, prezident, 2 viceprezidenti. Má vytvorené sekcie ONKO, KARDIO, METABOL a RESPIRO.