Hľadáme dopisovateľov - študentov pre portál www.slo

Ponúkame písanie článkov z oblasti medicíny, zdravotníctva a zdravého životného štýlu. Uprednostníme medikov a študentov vysokých škôl príbuzných odborov. Dobrovoľnícka práca dohodou, prvý článok s témou od vás, rozsah dve strany, doručenie na mail,

Bratislava 88h 06.02. - 06.12.2014 5