Ocenení dobrovoľníci na návšteve v Európskom parlamente v Brusseli

V decembri 2012 boli medzi ocenenými dobrovoľníkmi  Žilinského kraja aj Pavol Šelian a Peter Grobarčík. C.A.R.D.O v spolupráci s poslancami EU ponúklo pre ocenených aj možnosť navštíviť a spoznať Brusel.

A tu sú ich dojmy a postrehy:
V dňoch 21.04 až 24.04.2013 sme sa s Pavlom Šelianom z Námestova zúčastnili sponzorovanej návštevy Európskeho parlamentu, ktorú organizovala mladá, charizmatická a veľmi aktívna slovenská europoslankyňa Katarína Neveďalová. Spolu s nami sa akcie zúčastnili aj niektorí ďalší dobrovoľníci zo Slovenska spolu aj so študentmi zo stredných škôl. Ja osobne som sa na návštevu veľmi tešil už od chvíle, keď som túto ponuku dostal z RMŽK. Neváhal som ani minútu a s radosťou som ju prijal, nakoľko to bol môj tajný malý sen, navštíviť Európsky parlament. Počas nádherných 3 dni, sme mali možnosť navštíviť parlamentárium a Európsky parlament, kde nám počas prednášky zamestnanec vysvetlil základné fungovanie Europarlamentu. Po tejto prednáške, nás ešte raz na pôde Europarlamentu, privítala pani europoslankyňa a povedala nám o svojej práci v Europarlamente. Dostali sme možnosť klásť otázky a diskutovať. Priestor na diskusiu bol aj v pondelok, počas večere a po jej skončení.
Počas nášho výletu sme mali možnosť navštíviť aj námestie Grand place a Atómium. Som rád, že počas týchto troch dni , som mohol spoznať nových inšpirujúcich dobrovoľníkov a mladých ľudí, s ktorými som si mohol vymeniť zopár nápadov a inšpirácií pre ďalšiu prácu. 

Prostredníctvom tohto článku by som sa chcel poďakovať RMŽK, ktorá ma vybrala na tento výlet a pani europoslankyni ktorá ho organizovala, že som dostal možnosť byť jedným z tých, ktorí mohli navštíviť Európsky parlament a mesto Brusel. Veľmi si to vážim.

Zdroj: RMŽK

Galéria