Ocenili sme dobrovoľníkov roka 2015

Ocenení dobrovoľníci v deviatich kategóriách boli vyhlásení 11.2.2016 na MZVaEZ SR počas slávnostného galaprogramu, ktorý sa konal pod záštitou Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, pána Miroslava Lajčáka.

Nominovaných dobrovoľníkov na ocenenie Dobrovoľník roka 2015, „Srdce na dlani“ prijal v popoludňajších hodinách prezident SR Andrej Kiska, aby tak aj v mene svojom i celej republiky vyjadril vďačnosť za ich dobrovoľnícke aktivity a budovanie lepšej spoločnosti. Večerné vyhlasovanie ocenených prebehlo v Kongresovej sále na MZVaEZ SR za účasti pána Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka, ktorý priamo prevzal záštitu nad týmto podujatím.

V rámci večera bol aj oficiálne ukončený Európsky rok rozvoja 2015, ktorého otvorenie sa odohralo počas minulého ročníka oceňovania Dobrovoľník roka. Následne nato sa začalo oceňovanie Dobrovoľník roka 2014, ktoré sa nieslo v duchu nezištnej pomoci iným.

Oceňovanie dobrovoľníkov za ich nezištnú pomoc sa udialo už ôsmykrát v jedenásťročnej histórii CARDO – Národného dobrovoľníckeho centra. Zo 73 nominácií, výberová komisia zložená z Márie Lackovej, Tomáša Susedíka, Jaroslava Chleba a Kataríny Neveďalovej, vybrala 27 nominovaných, z ktorých bol jeden v každej kategórii ocenený ako Dobrovoľník roka 2015.

Ocenenie „Srdce na dlani“ - Dobrovoľník roka 2015 získali:

V kategórii Dobrovoľník SlovakAid – Ján Šlosiar

V kategórii Zahraničný dobrovoľník na Slovensku – Anna Shvachka

V kategórii Dobrovoľník v sociálnej a zdravotnej oblasti – Eva Madajová

V kategórii Dobrovoľník v práci s deťmi a mládežou – Patrik Herman

V kategórii Dobrovoľník v oblasti vzdelávania a životného prostredia – Zuzana Gallayová

V kategórii Firemný dobrovoľník roka – Szabolcs Csanadi

V kategórii Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc – Maroš Mačuha

V kategórii Dobrovoľnícky projekt roka -  Vystrihaj sa Slovensko

V kategórii Obec/mesto priateľské k dobrovoľníctvu – obec Raslavice

Tento rok bolo udelené aj Výnimočné ocenenie za ľudskosť a nezištnú pomoc a to o. z. Pokoj a dobro – pomoc utečencom.

 

Pripomeňme si oceňovanie Dobrovoľník roka 2015 v týchto krátkych videách:

Videá sa otvoria po kliknutí na externej stránke Agentúry MotivP

Úvodné príhovoryhttp://www.motivp.com/shop/video/Uvodne-prihovory-dobrovolnik2015

Odovzdávanie cien 1. časť  http://www.motivp.com/shop/video/Odovdavanie-cien-1-cast

Odovzdávanie cien 2. časť http://www.motivp.com/shop/video/Odovdavanie-cien-2-cast

Miroslav Lajčák o dobrovoľníctve http://www.motivp.com/shop/video/Miroslav-Lajcak-o-dobrovolnictve

Patrik Herman o dobrovoľníctve - http://www.motivp.com/shop/video/Patrik-Herman-o-dobrovolnictve

Projekt Vystríhaj sa Slovenskohttp://www.motivp.com/shop/video/Vystrihaj-sa-Slovensko-projekt

Anketa: Ako sa vám páčil Dobrovoľník roka 2015http://www.motivp.com/shop/video/Anketa-Ako-sa-vam-pacil-Dobrovolnik-roka-2015

Rozhovor: Jana Honíková o dobrovoľníctve http://www.motivp.com/shop/video/Rozhovor-Jana-Hronikova-o-dobrovolnictve

Rozhovor: Simona Martausová o dobrovoľníctve  - http://- http://www.motivp.com/shop/video/Rozhovor-Simona-Martausova

 

Informácie o nás

CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum vzniklo v máji 2004 s cieľom budovať povedomie a šíriť myšlienky dobrovoľníctva nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Okrem udeľovania ocenenia Dobrovoľník roka organizuje celoslovenské podujatie Dni dobrovoľníctva, menšie dobrovoľnícke akcie, aktívne sa podieľa na osvete dobrovoľníctva a je rovnako zapojené do rôznych medzinárodných projektov zameraných na dobrovoľníctvo. Informácie o ďalších aktivitách nájdete na www.dobrovolnictvo.sk a https://www.facebook.com/dobrovolnictvo.sk.

Za podporu ďakujeme spoločnosti Kronreal, Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave, kvetinárstvu Rhapis, reklamnej agentúre Citadela, vinárstvu Golguz a agentúre MotivP, spoločnostiam DELL a IBM. 

Galéria