Odovzdali sme dobrovoľníkom ocenenie Srdce na dlani...

30. máj 2018 bol po roku opäť dňom, kedy sme oceňovali dobrovoľníkov. Je to už 10 rokov, čo si touto formou ctíme dobrovoľníkov a podporovateľov dobrovoľníctva. Na začiatku dňa navštívili všetci dobrovoľníci nominovaní v užšom výbere prezidentský palác, kde sa stretli s pánom prezidentom Andrejom Kiskom. 

Ďalej pokračoval tento jubilejný ročník podujatia Dobrovoľník roka 2017 v reprezentatívnych priestoroch bratislavskej Reduty. Po šiestykrát pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí, pána Miroslava Lajčáka. Pripravili sme ho v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu.

Cena Srdce na dlani bola odovzdaná v deviatich kategóriách.

Tento rok bolo opäť udelené aj mimoriadne ocenenie. Získal ho Dr.h.c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. za dlhodobý prínos v oblasti udržateľného rozvoja. Pán profesor získal toto ocenenie symbolicky deň potom, ako Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, ktorú založil, oslávila 29.5.2018 20. výročie svojho založenia.

Víťazi jednotlivých kategórii:

Kategória Dobrovoľník Slovak Aid

Víťazom v kategórii Dobrovoľník Slovak Aid sú manželia Martin a Alžbeta Jaborníkovi.

Kategória Zahraničný dobrovoľník na Slovensku

Víťazom v kategórii Zahraničný dobrovoľník na Slovensku je Chiara Falcone.

Kategória Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc

Víťazom v kategórii dlhodobá dobrovoľnícka pomoc je Magdaléna Hrivniaková.

Kategória Dobrovoľník v sociálnej a zdravotnej oblasti

Víťazom v kategórii Dobrovoľník v sociálnej a zdravotnej oblasti je Kristína Hunková.

Kategória Dobrovoľník v oblasti práce s deťmi a mládežou

Víťazom v kategórii Dobrovoľník v oblasti práce s deťmi a mládežou je Erika Klimešová.

Kategória Firemný dobrovoľník roka

Víťazom v kategórii Firemný dobrovoľník roka sú Miriam Fabianová a Milan Almasy zo spoločnosti Whirpool Slovakia.

Kategória Obec / mesto priateľské k dobrovoľníctvu

Víťazom v kategórii Obec / mesto priateľské k dobrovoľníctvu je Mesto Michalovce.

Kategória Dobrovoľnícky projekt roka

Víťazom v kategórii Dobrovoľnícky projekt roka je On line terénna pomoc IPčko.

Kategória Dobrovoľník v oblasti vzdelávania a životného prostredia

Víťazom v kategórii Dobrovoľník v oblasti vzdelávania a životného prostredia je Vlado Chudoba.

Profily všetkých nominovaných aj ocenených si môžete pozrieť na tomto linku

Všetkým nominovaným aj oceneným ešte raz srdečne blahoželáme! V blízkej dobe vám prinesieme rozhovory s ocenenými dobrovoľníkmi a podporovateľmi dobrovoľníctva.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na ocenovanie@dobrovolnictvo.sk a na tel. čísle 0918 987 479.

UŽ 10 ROKOV UČÍME SLOVENSKO VZDÁVAŤ ÚCTU DOBROVOĽNÍKOM!

 

Fotky z oceňovania: https://cloud.citadela.sk/share.cgi?ssid=0e9iF8A

Video z celého slávnostného dňa, vytvorené špeciaálne pre túto príležitosť: http://cloud.citadela.sk:/video/sharelink?aid=KE3d8p