Dobrovoľníctvo a vízia Slovenska sú už nerozlučne spojené.

Pre dosahovanie rozvojových cieľov je dôležité dobrovoľné nezištné zapojenie každého jednotlivca. Národné priority predstavil v OSN vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši spolu s troma výnimočnými osobnosťami – DOBROVOĽNÍKMI.

Šesť národných priorít Slovenska vychádza zo sedemnástich cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Uviedli ich traja ambasádori – ľudia, ktorých spája nezištná dobrovoľnícka činnosť. „Prial by som si, aby sa dobrovoľníci stali vzorom pre všetkých, lebo práve odhodlanie aktívne pomáhať druhým a meniť svoje okolie k lepšiemu je to, čo nás môže priviesť k dosahovaniu šľachetných ideálov a cieľov,“ uviedol R. Raši s tým, že traja ambasádori boli vybraní aj na základe generačného princípu. Udržateľný rozvoj sa totiž týka každého člena spoločnosti, pretože ide o kreovanie sveta, ktorý odovzdáme budúcim pokoleniam.

Ako sa podarilo dosiahnuť, že práve dobrovoľníctvo je prelínajúcim sa motívom naprieč prezentáciami jednotlivých rečníkov?

15. januára 2018 oslovila naša výkonná riaditeľka Zuzana Vinklerová pracovníkov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, sekcie  riadenia investícií, odboru koordinácie Agendy 2030. Výsledkom stretnutí a rozhovorov bola okrem dohody o účasti na konferencii Dobrovoľníctvo ako podpora udržateľného rozvoja 30. mája 2018 tiež dobrovoľníctvo ako leitmotív vystúpenia v OSN a trojgeneračné zastúpenie rečníkov. Rovnako sme sa dohodli na odovzdaní výnimočného ocenenia na podujatí Dobrovoľník roka 2017 Prof. MUDr. Vladimírovi Krčmérymu, DrSc.    za podporu udržateľného života na Slovensku a v zahraničí.
Všetky dohody sa nám podarilo naplniť, čím sme vďaka našej minulosti už navždy prepojili dobrovoľníctvo s našou budúcnosťou. Kto teda zastupoval Slovensko v OSN?

Národné priority „Vzdelanie pre dôstojný život“ a „Znižovanie chudoby a sociálna inklúzia“ predstavil stredoškolák Daniel Bunda, nadaný a úspešný Róm, ktorý je aktívnym dobrovoľníkom v oblasti zážitkového vzdelávania v neziskovej organizácii Eduma.

Ambasádorkou priorít „Smerovanie k znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí“  a „Udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy“ je Ivana Maleš, riaditeľka o. z. Inštitút cirkulárnej ekonomiky.

Predstaviteľom staršej generácie a priorít „Dobré zdravie“ a „Právny štát, demokracia a bezpečnosť“ je lekár, dlhoročný humanitárny pracovník, rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a Dobrovoľník roka 2017 Vladimír Krčméry.

https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/rasi-v-osn-udrzatelny-rozvoj-vyzaduje-partnerstva-so-vsetkymi-aktermi-v-spolocnosti/index.html

Galéria