Celoslovenské ocenenie Dobrovoľník roka bude najbližšie odovzdané v decembri 2019 v Košiciach

Tohtoročný 11. ročník celoslovenského oceňovania dobrovoľníkov, dobrovoľníckych projektov, aktívnych miest alebo obcí budeme organizovať práve v Košiciach a to v decembri 2019 ako súčasť uzatváracieho ceremoniálu tohto pre Košice významného roka. Oceňovanie sa bude už po siedmy krát konať pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, pána Miroslava Lajčáka. 

Už dnes môžete začať uvažovať nad nomináciami. Ocenenie bude odovzdané v deviatich kategóriách a možnosť nominovať bude sprístupnená v septembri. Tu je prehľad kategórii: Dobrovoľník SlovakAid, Zahraničný dobrovoľník na Slovensku, Dobrovoľník v sociálnej a zdravotnej oblasti, Dobrovoľník v oblasti práce s deťmi a mládežou, Dobrovoľník v oblasti vzdelávania a životného prostredia, Firemný dobrovoľník roka, Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc, Dobrovoľnícky projekt roka, Obec/mesto priateľské k dobrovoľníctvu 

Pre nás je víťazom každý, kto sa snaží prispieť k lepšej spoločnosti a prejavuje záujem a empatiu voči druhým a voči životnému prostrediu.