Srdce na dlani - cena odovzdávaná v rámci ocenenia Dobrovoľník roka

Srdce na dlani - cena odovzdávaná v rámci ocenenia Dobrovoľník roka. Logotyp ceny Srdce na dlani je zhotovený podľa návrhu akademického maliara Miroslava Cipára. V roku 2019 získala cena nový dizajn. Tento je výsledkom spolupráce odborníkov zo Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave. “Základom ceny Srdce na dlani je objekt zo skla. Tento materiál svojou priezračnosťou symbolizuje čisté pohnútky ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť bez nároku na odmenu. Červené srdce vypálené pri vysokej teplote v peci je symbolom zapálených ľudí, ktorým nie je ľahostajné ich okolie.“ akademický maliar Milan Pagáč, riaditeľ školy
_________________________________________
Po prvýkrát boli ceny zo strany CARDO – Národného dobrovoľníckeho centra odovzdané 1.12.2008. Odvtedy boli prijaté stovky nominácii a odovzdané desiatky cien. Oceňovania sa zúčastnilo takmer 1 900 hostí. Ceny sú odovzdané v deviatich kategóriách. V každej kategórii je udelená jedna hlavná cena. Víťaz získava cenu a certifikát podpísaný Ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Ďalší nominovaní v užšom výbere získavajú ďakovný list podpísaný generálnym riaditeľom Sekcie medzinárodných organizácii, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci MZVaEZ SR.