Ocenili sme Dobrovoľníkov roka 2018 a 2019!

 

CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum už po jedenásty raz vo svojej pätnásťročnej histórii ocenilo dobrovoľníkov za ich nezištnú pomoc iným v predchádzajúcich rokoch. Ocenení dobrovoľníci v deviatich kategóriách boli vyhlásení 9.12.2019 v Kunsthalle v Košiciach počas slávnostného galaprogramu, ktorý bol spojený so slávnostným uzatváracím ceremoniálom, pri ktorom mesto Košice odovzdalo ďalšiemu európskemu mestu, talianskej Padove, titul Európske hlavné mesto dobrovoľníctva. Tento výnimočný podvečer sa konal opäť pod záštitou Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, pána Miroslava Lajčáka.

Z predložených nominácií vybrali členovia výberovej komisie Karla Wursterová, GENERÁLNA RIADITEĽKA SEKCIE MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ, ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE A HUMANITÁRNEJ POMOCI MZVEZ SR, Mária Gurová -  ACCOUNT MANAŽÉR CITADELA, Daniel Kaba - VÝKONNÝ TAJOMNÍK PLATFORMA ROZVOJOVÝCH ORGANIZÁCIÍ – AMBRELA, Lucia Gurbáľová - NÁMESTNÍČKA MESTA KOŠICE, Mária Mareková - DLHOROČNÁ ČLENKA CARDO - NÁRODNÉHO DOBROVOĽNÍCKEHO CENTRA 25 nominovaných, z ktorých bol jeden v každej kategórii ocenený ako Dobrovoľník roka 2018 a 2019.
Ocenenie Dobrovoľník roka 2018 a 2019 získali:
V kategórii Dobrovoľník SlovakAid – Veronika Zimová
V kategórii Zahraničný dobrovoľník na Slovensku – Guadalupe Lucia Cascardo Velázquez z Argentíny
V kategórii Dobrovoľník v sociálnej a zdravotnej oblasti – Zuzana Juráneková
V kategórii Dobrovoľník v oblasti práci s deťmi a mládežou – Juraj Kasarda
V kategórii Dobrovoľník v oblasti vzdelávania a životného prostredia – Kristína Chovancová
V kategórii Firemný dobrovoľník roka – Martina Pometlová
V kategórii Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc – Kamil Jeremiáš a ostatní dobrovoľníci u Kynologického záchranného zboru SR
V kategórii Dobrovoľnícky projekt roka – Dobrovoľnícke centrum Košického kraja za projekt KREDO
V kategórii Obec/mesto priateľské k dobrovoľníctvu – mesto Košice

Zuzana Vinklerová, riaditeľka CARDO spomenula, že význam dobrovoľníckej práce narastá každým
rokom: „Slová vďaky patria všetkým vám, ktorí denne pracujete pre iných, vo voľnom čase a bez nároku na odmenu. Často v tých najťažších podmienkach a na nebezpečných miestach. Moje želanie pre vás do
roku 2020 je, aby ste pokračovali v tom, čo robíte a v čom výnimočne reprezentujete Slovensko doma aj v zahraničí." povedala Zuzana Vinklerová.

Informácie o nás:
CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum vzniklo v máji 2004 s cieľom budovať povedomie a šíriť myšlienky dobrovoľníctva nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Okrem udeľovania ocenenia Dobrovoľník roka organizuje celoslovenské podujatie Dni dobrovoľníctva, menšie dobrovoľnícke akcie, aktívne sa podieľa na osvete dobrovoľníctva a je rovnako zapojené do rôznych medzinárodných projektov zameraných na dobrovoľníctvo.

Košice, 9. decembra 2019

Z médii...

V Košiciach odovzdávali ocenenia v rámci Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva - link TU

V Košiciach odovzdávali ocenenia v rámci Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva - link TU

V Košiciach odovzdali ocenenia dobrovoľníkom - link TU

Odovzdali ocenenia v rámci Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva - link TU

Dobrá linka pomohla už viac ako 2200 mladým ľuďom - link TU

V Košiciach odovzdávali ocenenia v rámci Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva - link TU

Dobrá linka pomohla už viac ako 2200 mladým ľuďom - link TU

V Kunsthalle sa konal záverečný ceremoniál Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva 2019 - link TU

Dobrá linka pomohla už viac ako 2200 mladým ľuďom - link TU

V európskom hlavnom meste dobrovoľníctva Košice boli ocenení dobrovoľníci za roky 2018 a 2019 - link TU

V Kunsthalle sa v pondelok konal záverečný ceremoniál Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva 2019 - link TU

 

 

 

Galéria