Informácie k podujatiu

Dobrovoľnícke centrá odovzdávajú ceny dobrovoľníkom na krajskej úrovni a CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum na celoslovenskej. Všetky nominácie do celoslovenského podujatia postúpili z krajských úrovní. Na ocenenie Srdce na dlani bolo naprieč Slovenskom nominovaných 287 dobrovoľníkov a projektov. Nezávislé krajské hodnotiace komisie posunuli 60 najsilnejších príbehov dobra na celoslovenské ocenenie. Záznam z podujatia si môžete pozrieť TU

Dobrovoľníctvo je činnosť vykonávaná bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy a vzdelávania a pod. Dobrovoľník roka 2020 má za cieľ zvýšenie statusu dobrovoľníctva a rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku. Ide o ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov i kolektívov) za dobrovoľnícku činnosť. Ocenenie je udelené aj za prejav solidarity, motivovania k službe pre druhých, za podporu dobrovoľníctva alebo za prácu vykonávanú v prospech dobrovoľníkov (napr. ich vzdelávanie). Ocenenie bolo udelené v 7 kategóriách. Informácie o ocenených nájdete TU

Viac o podmienkach oceňovania sa môžete dozvedieť v Štatúte oceňovania Dobrovoľník roka 2020 – odovzdávanie ceny Srdce na dlani, ktorý je k dispozícii TU.

Členstvo v hodnotiacej komisii prijali:
- Ing. Karla Wursterová, generálna riaditeľka Sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, 
- Prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc., lekár, vedec – odborník na tropickú medicínu, infektológiu, onkológiu, vysokoškolský pedagóg, zakladateľ zdravotníckych, sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych misií v rozvojových krajinách.
- Mgr. Tomáš Jacko, PhD, z Katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja, Národohospodárskej fakulty, Ekonomickej univerzity v Bratislave, 
- Lucia Blahová, External Affairs Executive spoločnosti Philip Morris Slovakia s.r.o.,
- Bc. Juliana Hajduková, predsedníčka Prešovského dobrovoľníckeho centra - o.z.,
- Mgr. Jana Andreasová, riaditeľka Nitrianskeho centra dobrovoľníctva,
- Ing. Janka Dobrocká, MBA, členka revíznej komisie CARDO – Národného dobrovoľníckeho centra.

Viac o predchádzajúcich ročníkoch oceňovania TU.

Viac informácii o tradícii oceňovania na Slovensku sa môžete dozvedieť TU.

Pri pohľade späť na minuloročné oceňovanie sa musíme vrátiť do Košíc. Oceňovanie bolo vtedy súčasťou uzatváracieho ceremoniálu titulu Európske hlavné mesto dobrovoľníctva Košice 2019. Metropola východu titul získala ako prvé mesto z krajín strednej a východnej Európy a ako šieste európske mesto v poradí. Po Košiciach tento titul nieslo v roku 2020 talianske mesto Padova.  Pomoc mesta je zvlášť naliehavá v časoch pandémie, keď musíme ešte viac myslieť na dôchodcov či ľudí bez domova. Pri podpore najzraniteľnejších sa Košice zomkli a ťahali za jeden povraz, či už išlo o pomoc pri zabezpečovaní rúšok a ochranných pomôcok, alebo pri nákupoch potravín pre tých, ktorí to potrebovali. Viac nám o tom vo svojom videopozdrave povedala počas podujatia námestníčka primátora mesta Košice Lucia Gurbáľová.

Košický kraj je príkladom prepojenia spolupráce samosprávneho kraja a krajského mesta. Veľkú úlohu pri organizovaní podujatí v Košickom kraji má aj Dobrovoľnícke centrum košického kraja pod vedením pani Langerovej. Toto centrum predložilo aj jednu z nominácii v kategórii DOBROVOĽNÍCKY PROJEKT ALEBO DOBROVOĽNÍCKY PROGRAM.