Spomíname

Členovia CARDO - Národného dobrovoľníckeho centra si s úctou spomínajú na zosnulého akademického maliara, grafika, ilustrátora a slovenského umelca Miroslava Cipára.

"Pre našu organizáciu spracoval logotyp ceny Srdce na dlani, ktorou od roku 2008 oceňujeme prácu dobrovoľníkov. Na pána Cipára si spominam ako na vzdelaného a súčasne prívetivého človeka. Spolu so svojou manželkou Vilmou ma prijali u nich doma naposledy v auguste 2018". spomína naša riaditeľka Zuzana Vinklerová.

Rodine vyjadrujeme v mene všetkých ocenených dobrovoľníkov a organizacií úprimnú sústrasť.

Česť jeho pamiatke!

Viac o jeho životopise TU.