0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Slovak Freerun Family - parkouristi

Natália Luptáková +421 902 457 602 (Jakub "Rainy" Forgács)

Slovak Startup

Viktor Stefanak +421902377463

Slovenská Alzheimerova spoločnosť

Petra Brandoburová 02 - 62 41 08 85

Slovenská katolícka charita

Erich Hulman +421-2-5443 1506

Slovenská nadácia pre UNICEF

Matej Bojňanský +421 918 794 960

Slovenská únia TOM

Nadežda Jančárová 0903 539 245