0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Spojená škola Novohradská

Tomáš Varga 0904286037

Spoločenstvo poznania o.z.

Katarína Serinová 0908473341

Spolok nepočujúcich pedagógov

Roman Vojtechovský 0903029317 (len SMS)

SPOLUPÚTNIK o.z

Stanislav Fabišik 0904 941 199