0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Z.mysel O.Z.

Monika Čermáková 0940 573 540

Zachranny korab

Katarina Hambalkova 0917296265

Zariadenie núdzového bývania pre ženy Jozefínum

Zuzana Kovácsová 0335577166, 0902804245, 0917241551

Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata

V. Stajančová PhDr. 0907940096, 051 – 7711 900

Záujmové združenie Rodina

Andrea Tóthová 0915956141, 033 / 5501 489, 0948 028 738