O organizácii

CSS "Slnečný dom" je rozpočtová organizácia, zriaďovateľom je PSK. Poskytuje soc. služby a vykonáva aktivity v prospech detí a mladých ľudí s mentálnym postihnutím a detí, ktoré sú umiestnené v Krízovom stredisku.