O organizácii

Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytujúca sociálne služby v domove sociálnych služieb, v zariadení podporovaného bývania