O organizácii

Pod krídlami Adastra sa Adastra Partnering sústredí na unikátne software riešenia, vývoj a dodanie SaaS riešení a na partnerský biznis s telekomunikačnými operátormi. Adastra Partnering si je vedomá dnešných krušných časov vo svete biznisu a často preto spolupracuje s firmami na báze revenue share. Spoločnosť prináša nové a inovatívne produkty s maximálnou orientáciou na potreby klientov. Náš hlavný produkt Callinspector je inovatívne a praxou bohato overené riešenie na správu telekomunikačných nákladov. K novým službám ktoré prináša spoločnosť spolu s Adastra patrí komplexné poradenstvo v oblasti správy a optimalizácie telekomunikačných nákladov, end-to-end renegociácia telco kontraktov a nové produktové riešenia ako Crowdspector na analýzu populačných pohybov a cielený marketing.