O organizácii

BIBIANA je kultúrna inštitúcia s medzinárodnou pôsobnosťou. BIBIANA sa orientuje na umeleckú tvorbu určenú všetkým vekovým kategóriám detí a mládeže, ktorej rozvoj aktívne podporuje. Sprístupňuje deťom umenie netradičnými, experimentálnymi formami práce. Výstavná a programová práca je zameraná najmä na interaktívne výstavy dopĺňané sprievodnými podujatiami - divadelnými predstaveniami, tvorivými dielňami, hudobnými programami. Zároveň je súčasťou BIBIANY aj Bienále ilustrácii, Bienále animácie, Centrum čítania a knižnica.