O organizácii

Občianske združenie SLOVENSKÝ PACIENT je občianska iniciatíva, ktorá si za svoj hlavný cieľ zvolila zlepšenie života slovenských pacientov. Spolu s odborníkmi, zástupcami pacientskych organizácií (PO) a dobrovoľníkmi vytvárame jednotný hlas pacientov na Slovensku. Združeniu záleží na bezpečnosti pacienta a dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre všetkých, ktorí sú povinnými platiteľmi systému. V tomto zmysle stojíme vždy na strane pacienta. Osobitne spolupracujeme s pacientskymi organizáciami - poskytujeme im mediálnu podporu, vzdelávame jej lídrov, ponúkame odbornú pomoc v rámci ich vlastných projektov. Organizované skupiny pacientov považujeme za cenný prejav občianskej aktivity, a preto ich chceme dlhodobo podporovať. Sme otvorení každej iniciatíve, ktorá pomôže zlepšiť situáciu slovenských pacientov. Sme pripravení na partnerstvá s osobami a organizáciami s podobným zameraním. Členovia združenia SLOVENSKÝ PACIENT nie sú členmi žiadnej politickej strany a nezastupujú žiadnu záujmovú skupinu.