O organizácii

Nezisková organizácia SVETIELKO POMOCI zabezpečuje pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi z Košického a Prešovského kraja. Celoročne pomáha rodinám s deťmi v onkologickej liečbe, po liečbe, v terminálnom štádiu života a rodinám po strate dieťaťa. V roku 2012 zriadila a prevádzkuje prvý detský mobilný hospic na východnom Slovensku. Umožňuje nevyliečiteľne chorým deťom stráviť ich posledné chvíle doma s rodinou, za pomoci odborného hospicového tímu, ktorý ich navštevuje v domácom prostredí.

Počas celého roka poskytuje onkologicky chorým deťom a ich rodinám tieto služby:
Preprava detských onkologických pacientov
Poskytovanie ubytovania v náhradnom domove pre rodičov deti Ligy proti rakovine v Košiciach
Pomoc psychológa a sociálneho pracovníka