O organizácii

SCVČ v Modre je školské zariadenie, ktoré organizuje voľnočasovú činnosť pre deti, mladých a rodiny v našom meste, ale tiež v priľahlom okolí. Sme jediné Centrum voľného času v meste. V tomto šk. roku otvárame 40 krúžkov/záujmových činností/stretiek. Zároveň funguje u nás materské centrum s celotýždennou aktivitou.