O organizácii

ID Space Team je občianske združenie zložené zo študentov stredných a vysokých škôl vo veku od 16 do 24 rokov. Bolo založené ako neformálna skupina v roku 2011 a od svojho vzniku sa rozrástlo o vyše 20 členov a ďalších dobrovoľníkov. Do života Bratislavy sme prispeli projektmi ako “Rozbaľ to, Bratislava!” (multižánrový festival na Hlavnom námestí, kde sa ukázali rôzne organizácie, vedci, umelci, kapely a veľa ďalších aktívnych mladých ľudí), “Neleň pre zeleň” (v rámci ktorého sme zasadili dva ročníky po sebe 1000 kvetov pre Bratislavu), “Quick Kancle” (co-workingová kancelária v priestoroch KC Dunaj, ktorú na 6 mesiacov bezodplatne ponúkame neformálnym skupinám, či začínajúcim združeniam a pod.), ale aj projektom "Električka mladých". V rámci programu Mládež v akcii sme usporiadali aj výmenu s mladými Ukrajincami. Našou víziou je vytvoriť v Bratislave bezplatný komunitný priestor pre študentov, kde by sa mohli stretávať, tráviť svoj voľný čas, prezentovať sa a rozvíjať svoj talent a aktivity.