O organizácii

Sme škola vychovávajúca deti v intenciách waldorfskej pedagogiky, v ktorej veríme, že sa deti môžu do školy tešiť. Veríme, že škola i vyučovanie by mali byť naplnené krásou, ktorá sa dotýka detskej duše a prebúdza skutočný záujem o svet. Veríme, že pri učení môžu deti zažívať radosť z poznávania, a nie stres. Veríme, že človek nie je len "mysliaca hlava", ale má aj srdce a vôľu, a preto umenie i remeselná zručnosť patrí do našej školy tak isto, ako prírodovedné predmety a matematika.