Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom

Kontaktná osoba:
Iveta Žillová
izillova@gmail.com

Adresa:
Jozefská 6, 811 06 Bratislava
Tel. č.:
0917905348
Web:

O organizácii

Zabezpečujeme starostlivosch o deti s poruchou autistického spektra