O organizácii

Táto neformálna skupina mladých ľudí ako účastníkov programu Youth Leadership Program with Central Europe 2011 sa vyformovala už cez tento podnecujúci program. Skladá sa z dvoch členov, Izabely Malašenkovej a Tomáša Geliena a dvoch externých spolupracovníkov. Naše ciele sú vybudovať podnecujúcu angažovanosť na kreatívnom spolupodieľaní sa v komunite mladých ľudí. Vytvárať ideálny priestor pre zdravú identitu jednotlivcov v spoločnosti ale aj spoločnosti samotnej prostredníctvom rozvíjania myšlienok. Angažovať rôzne komunity a skupiny na komunálnej úrovni a spolupracovať s rôznym spektrom organizácií, ako aj neformálnych skupín. Naším heslom je „Tvoje IDey, Tvoja IDentita, Tvoj IDeálny priestor“