O organizácii

ICHTYS - nízkoprahové programy pre deti a mládež v Devínskej Novej Vsi pôsobia v tejto mestskej časti už od roku 2008. Pracujeme s deťmi a mladými ľuďmi v uliciach formou odborných a voľnočasových služieb v rámci nízkoprahového klubu a streetworku. Naši pracovníci preventívne a výchovne pôsobia cez rozhovory, hry, či iné aktivity na deti a mládež, ktoré často krát svoj voľný čas trávia pasívnym alebo rizikovým spôsobom. Po odbornej stránke nás zastrešujú sociálni pracovníci a liečební pedagógovia. Naša práca by nemohla existovať bez obetavých dobrovoľníkov =)

Otváracie hodiny:

PONDELOK: Streetwork (práca v uliciach) 17:00 - 19:00 

UTOROK: 15:00 – 17:00 klub pre deti do 13 r., 17:15 – 19:15 klub pre mladých nad 13 r.

STREDA: Streetwork (práca v uliciach) 17:00 - 19:00

ŠTVRTOK: 15:30 – 17:30 klub pre deti do 13 r., 17:45 – 20:00 klub pre mladých nad 13 r.

...................................................................................................................................................

Organizujeme aj výlety, stanovačky, turnaje, gitrový krúžok, indiviuálnu starostlivosť pre deti s hendikepom a pod.