INEX Slovakia

Kontaktná osoba:
Zuzana Dorčíková
inex@inex.sk

Adresa:
Košická 37 821 09 Bratislava
Tel. č.:
0905 501 078
Web:

O organizácii

INEX Slovakia (INternational EXchanges) je nezisková organizácia ponúkajúca nevšedné zážitky, osobnostný rozvoj a zmysluplné prežívanie voľného času mládeže prostredníctvom medzinárodných dobrovoľníckych aktivít a neformálneho vzdelávania. Od roku 1993 podporujeme mladých ľudí v spoznávaní nových kultúr, vytváraní nových priateľstiev z celého sveta a získavaní skúseností. Vďaka nášmu členstvu v medzinárodných sieťach mládežníckych organizácií Alliance for European Voluntary Service Organisations a Service Civil International vysielame dobrovoľníkov do takmer 80 krajín po celom svete na viac ako 2000 projektov. Naša práca Workcampy Workcampy (Medzinárodné tábory dobrovoľníckej práce) sú najjednoduchšou a najpríťažlivejšou formou ako vstúpiť do sveta dobrovoľníctva. Sú organizované najmä počas leta v trvaní 2-4 týždňov v skupine 10-20 ľudí z rôznych krajín. MTV/LTV Dobrovoľnícke projekty v zahraničí od 1 do 12 mesiacov účastníci majú možnosť pracovať na rozvoji miestnej komunity. Pracovné skupiny Neformálne skupiny aktívnych členov organizácie, ktorí pracujú na príprave a tvorbe aktivít INEX-u. V súčasnosti na INEX-e pracuje Školiteľský, Promo a Projektový tím. EDS (Európska dobrovoľnícka služba). Dlhodobé projekty v trvaní 6 -12 mesiacov. Sú určené pre ľudí od 18 do 30 rokov so záujmom zažiť každodenný život a pomáhať v zahraničí, naučiť sa miestny jazyk, spoznať kultúru a vzdelávať sa. Mládežnícke výmeny Sú krátkodobé projekty s medzinárodnou účasťou doma i v zahraničí. Ich náplňou je zdieľanie a výmena vedomostí a skúseností z rôznych oblastí. Školenia akreditované MŠ SR Forma vzdelávania určená slovenským dobrovoľníkom, ktorí majú záujem viesť workcampy doma i v zahraničí, ale aj všetkým mladým ľudom, ktorí by radi získali rôzne skúsenosti a veodmosti o lídrovaní medzinárodnej skupiny dobrovoľníkov. Školenia v zahraničí Formálne i neformálne vzdelávanie so širokou škálou tém v kolektíve ľudí z celého sveta. Čajové dejchánky Pravidelné strnutia pre tých, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o cestovaní, dobrovoľníckej práci a možnostiach zapojiť sa. Iné akcie Počas celého roka organizujeme množstvo ďalších aktivít, ako napríklad Volunteer’s Evalution Meeting, oslava Medzinárodného Dňa Dobrovoľníctva a organizovanie podujatí pre deti a ľudí z komunitných centier.