O organizácii

Pracujeme s deťmi a mladými, ktorý často trávia svoj čas na ulici