Informačné centrum mladých v Humennom

Kontaktná osoba:
Miroslava Laudová
humenne@icm.sk

Adresa:
Jasenovská 1129 06601 Humenné
Tel. č.:
057/7883520, 0904 184 611
Web:

O organizácii

Informačné centrum mladých v Humennom (ďalej len ICM) vzniklo medzi prvými v SR v roku 1992. ICM je dobrovoľná, spoločenská, demokratická organizácia pre mladých ľudí. Hlavným cieľom ICM je bezplatné poskytovanie kvalitného informačného a poradenského servisu mladým ľuďom bez rozdielu pohlavia, rasy, náboženstva, sexuálnej orientácie, politickej príslušnosti, majetkových pomerov a osobnostných predpokladov. Informácie sa poskytujú v šiestich hlavných oblastiach: 1. občan a spoločnosť, 2. vzdelávanie, 3. pracovný servis, 4. cestovanie, 5. poradenstvo, 6. voľný čas. ICM sa okrem informačno-poradenskej činnosti venuje aj aktivitám v rámci neformálneho vzdelávania, a to participácií mladých ľudí na tvorbe informácií a dobrovoľníctvu prostredníctvom rôznych pracovných workshopov, informačných podujatí a zážitkových aktivít.