O organizácii

Subitis Auxilium je občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je pomoc týraným ženám a deťom. Snažíme sa o prevenciu násilia v spoločnosti. Snažíme sa pomáhať osobám ktoré sa ocitli v spletí násilia, aby takáto osoba ktorá zažíva násilie mohla ďalej vykročiť do života bez násilia a začať plnohodnotný život. Tento cieľ sa snažíme vytvoriť prevenciou, prednáškami a pod. A ak sa už násilie objavilo v živote človeka či už sa jedná o ženu alebo dieťa, aby sme to násilie mohli potlačiť alebo úplné vytlačiť zo života obete, aby táto obeť mohla ďalej pokračovať v živote bez násilia.