SYTEV

Kontaktná osoba:
Oz sytev
office@sytev.com

Adresa:
Poštová adresa organizácie Lipova 810/30, 024 01 Kysucké Nové Mesto Adresa kancelárie a Kysuckého dobrovoľníckeho centra: Vajanského 221, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Tel. č.:
0910 489 591
Web:

O organizácii

Mimovládna organizácia sídliaca v Kysuckom Novom Meste pracujúca na lokálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Hlavným zameraním je práca na lokálnej úrovni v regióne Kysúc cez Kysucko-Novo-Mestský mládežnícky parlament, YC|Mládežnícku klubovňu, Otvorené centrum DofE, Kysucké dobrovoľnícke centrum a neformálne workshopy na školách ako informačné centrum mladých. Sme koordinátormi Kysuckého dobrovoľníckeho centra, vďaka ktorému poskytujeme dobrovoľnícke príležitosti pre deti, mládež a dospelých a spolupracujeme na firemnom dobrovoľníctve.