Národné ocenenie Srdce na dlani 2022

Už 14. krát boli ocenené výnimočné dobrovoľnícke skutky a projekty. Ocenenia boli udelené  v desiatich kategóriách tak, aby bolo pokryté široké spektrum dobrovoľníckych príležitostí na Slovensku a rovnako aj dobrovoľníctvo Slovákov v zahraničí.

Národné oceňovanie zorganizovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií a uskutočnilo sa pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych Slovenskej republiky vo štvrtok 16. marca 2023.

69 nominácií

Nezávislé krajské hodnotiace komisie posunuli 52 najsilnejších príbehov dobra na národné ocenenie. Spolu so 17 priamymi nomináciami ich je spolu 69.

8 kategórií a 2 podkategórie

Zasadnutie hodnotiacej komisie sa konalo 16. januára 2023. Komisia vybrala 10 ocenených dobrovoľníkov, dobrovoľníčok, projektov a organizácií.

Krajské oceňovania 2022

Profily ocenených v jednotlivých krajoch za rok 2022 nájdete: TU.

Tradícia oceňovania

Viac informácií o tradícii oceňovania na Slovensku sa môžete dozvedieť TU.

Dobrovoľnícke centrá

Vyhlasovateľom a organizátorom je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.

Partnermi sú organizátori oceňovania Srdce na dlani v jednotlivých krajoch:

Národné ocenenie Srdce na dlani 2022 získali:

 

Záštitu nad 14. ročníkom tohto podujatia prevzal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Káčer.  

Na príprave podujatia zároveň spolupracuje Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, ktorá pod značkou SlovakAid, prostredníctvom svojich partnerov podporuje, v rámci záväzku Slovenskej republiky k medzinárodnej solidarite, projekty zamerané na cielenú pomoc ľuďom v najmenej rozvinutých a najohrozenejších regiónoch sveta.

Ďakujeme!