ZAPNI SA PRE SLOVENSKO

Výzva spája jednotlivcov, občiansku spoločnosť, firmy, organizácie, inštitúcie a iniciatívy, aby prepojila ľudí a sektory, ktoré bežne fungujú separátne a prispela tak ku budovaniu dôvery.

Cieľom je spoločne urobiť aspoň 1000 dobrých skutkov.

www.zapnisapreslovensko.sk

Jednotlivci sa pre Slovensko môžu zapnúť troma spôsobmi: dobrovoľníckou aktivitoufinančným príspevkom či prevzatím zodpovednosti za ďalší vývoj krajiny tým, že pôjdu voliť. Prvými dvoma spôsobmi sa môžu zapojiť aj firmy a rôzne iné organizácie. 

Iniciatíva Zapni sa pre Slovensko tiež oslovuje neziskové organizácie, samosprávy a rôzne iné inštitúcie, aby sa zapojili a zverejnili na webe www.zapnisapreslovensko.sk svoje dobrovoľnícke príležitosti. 

Na webe výzvy postupne pribúdajú aj výpovede desiatok osobností z verejného života, ale aj z organizácií a platforiem, ktoré zlepšujú Slovensko. V krátkych výpovediach sa delia o to, v čo veria, a to aj na základe toho, čo sami robia. Práve títo ľudia totiž svojimi aktivitami postupne posúvajú Slovensko vpred a dokazujú, že aj my to máme v rukách. 

Za iniciatívou stoja jednotlivci, občianska spoločnosť, firmy, organizácie, inštitúcie a iniciatívy, ktoré veria v Slovensko. Súčasťou sú aj Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Asociácia digitálnych marketingových agentúr a ďalšie expertné organizácie, aby pomohli správne nastaviť systém a procesy práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami.