SRDCE NA DLANI 2023

13. marca 2024 sa uskutoční v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave národné oceňovanie Srdce na dlani.

www.srdcenadlani.sk

Na prelome milénií, v roku 1999, prebehlo historicky po prvýkrát oceňovanie a podujatie s názvom Srdce na dlani, ktoré píše svoju históriu dodnes. 

Srdce na dlani je každoročné ocenenie obdivuhodných skutkov a projektov, či už jednotlivcov, organizácií alebo skupín ľudí, ktoré svojou dobrovoľníckou činnosťou prispievajú k pozitívnej zmene vo svojom okolí. Ide o ocenenie tých, ktorí konajú dobré skutky bez nároku na finančnú odmenu, v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy alebo vzdelávania a mnohých iných.

„Chceme zviditeľniť nezastupiteľné miesto dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí/-é denne vydávajú energiu a venujú kus svojho času, vedomostí, schopností a zručností pre dobro iných, ale aj celej spoločnosti, a to bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár.  Práve títo výnimoční ľudia a ich dobrovoľnícke príbehy môžu byť nás všetkých zdrojom veľkej inšpirácie a zaslúžia si podľa nás osobitnú vďaku a pozornosť,“ uvádza Dominika Hradiská, riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Oceňovanie Srdce na dlani prebieha na úrovni krajov a následne na národnej úrovni.

O udelení ocenení v krajoch rozhoduje nezávislá hodnotiaca komisia zložená z predchádzajúcich ocenených a predstaviteľov organizácií podporujúcich dobrovoľníctvo. Komisia rovnako rozhodne o nomináciách na národnú úroveň.

Viac infomácií sa dozviete na www.srdcenadlani.sk.